Formål

At fremme kvinders integration gennem aktiviteter og dialog.

At skabe et varigt mødested for kvinder, og at samle kvinder til socialt samvær, samarbejde og forskellige kulturelle aktiviteter.

At give kvinder viden og bredt forståelse for det danske samfund og omvendt at informere danskerne om kultur forskellene.

At arbejde for at fremme kvinders sundhed og trivsel.

At skabe gensidigt respekt og gensidigt forståelse og tolerance mellem forskellige kulturer, samt at forebygge og bekæmpe kulturelle konflikter. 

At bygge bro mellem kulturer, samt at fremme kvinders aktive deltagelse i det danske samfund.